ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Εγγραφείτε στο σωματείο μας για να αποκτήσετε την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυκτικού η οποία κατέστη απαραίτητη πλέον για την λειτουργία των καταστημάτων σας και την Πιστοποίηση για τη χρήση των ψυκτικών υγρών.

Οι εξειδικευμένοι αδειούχοι επαγγελματίες ψυκτικοί προστατεύουν το περιβάλλον.

Το περιβάλλον έχει ανάγκη από την φροντίδα μας.

Οι άσκοπες και ανεξέλεγκτες διαρροές των ψυκτικών ρευστών καταστρέφουν την ατμόσφαιρα.

Με το ΦΕΚ Β' αριθ. φύλλου 4260/6-12-2017 τροποποιήθηκε ο προηγούμενος νόμος του 2013 που αφορά τον καθορισμό βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.

Πατήστε εδώ για να δείτε το Π.Δ. ή αναζητήστε την στην ιστοσελίδα www.et.gr του Εθνικού Τυπογραφείου και εκτυπώστε την σε pdf.
Για να δείτε ποιά Δικαιολογητικά χρειάζεστε στις κατά τόπους Περιφέρειες, για την απόκτηση Άδειας Ψυκτικού, κάντε κλικ εδώ.
Με την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυκτικού Ειδικότητας Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού, θα πιστοποιηθείτε ως “Διαχειριστής Ψυκτικών Υγρών”.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συνάδελφοι σας γνωρίζουμε ότι το Σωματείο μας (σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για την εφαρμογή του Ε.Κ. (Ευρωπαϊκού Κανονισμού) 842/2011, σας καλεί να λάβετε μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση της σχετικής Άδειας Πιστοποίησης για την αγορά και τη χρήση των ψυκτικών υγρών.
Συνάδελφοι, όλες οι Περιφέρειες της Ελλάδος έχουν προχωρήσει στη διενέργεια Εξετάσεων για την απόκτηση "Βεβαίωσης κατάρτισης προσωπικού" για όσους ασχολούνται με τον κλιματισμό αυτοκινήτου σε μικτρά επιβατικά αυτοκίνητα, σύμφωνα με τον Ε.Κ. 307/2008 και τον Ε.Κ. 517/2014. Η βεβαίωση αυτή θα σας διευκολύνει για την αγορά και χρήση των ψυκτικών υγρών.

Στις ίδιες εξετάσεις μπορείτε να αποκτήσετε την "Πιστοποίηση για την αγορά και χρήση ψυκτικών υγρών" και όσοι θέλουν και την "Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος Ψυκτικού" συγχρόνως.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον εκτελεστικό κανονισμό της Ε.Ε. της 17ης Νοεμβρίου 2015 παράγραφος 5 που επιβάλει από 1η Ιουλίου 2017, την σχετική Πιστοποίηση για αυτοκίνητα απο Van και πάνω.

Επικοινωνήστε με την Περιφέρεια της περιοχής που δραστηριοποιείστε και ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες διενέργειας εξετάσεων.

ΕΓΓΡΑΦΗ - ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Για την εγγραφή σας πρέπει να καταβάλλετε 150 Ευρώ.
Η ετήσια συνδρομή είναι 80 Ευρώ.
Η έκδοση βεβαίωσης είναι 100 Ευρώ.
Τα ποσά αυτά ισχύουν από το 2015.

Κάντε κλικ στο "ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ" από το μενού για περισσότερες πληροφορίες.

Καταθέσατε την συνδρομή σας στον λογαριασμό του ΕΛ.ΣΕ.ΚΑΤ.

Τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ
GR88011018400000 18400199099

Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ
GR170172038000 5038070430628

Βλέπουμε την κατάθεση σας μέσω του Internet E-Banking και σας αποστέλλουμε την απόδειξη ταχυδρομικώς.
Μην ξεχάσετε να γράψετε το όνομα σας στην κατάθεση.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚ (Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)

ΦΕΚ Β' 4260/6-12-2017 Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα».
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2067 της επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση των φυσικών προσώπων.
ΦΕΚ 995/11 Απριλίου 2016 σχετικά με τον καθορισμό της μορφής των Βεβαιώσεων Επάρκειας (Πιστοποιητικών) προσόντων προσώπων και προσωπικού, όσον αφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.
1005/2009 σχετικά με τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.

307/2008 σχετικά με την βεβαίωση κατάρτισης προσωπικού όσον αφορά τα συστήματα κλιματισμού με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου εγκατεστημένα σε ορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα.

517/2014 σχετικά με τον περιορισμό των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, την δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου, την αδειοδότηση και πιστοποίηση των ασχολούμενων με την επισκευή, συντήρηση, ανίχνευση διαρροών, ανάκτηση και συμπλήρωση των κλιματιστικών μηχανημάτων με φθοριούχα αέρια.

Ο ανωτέρω κανονισμός ισχύει ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2015 και έχει καταργήσει το κανονισμό 842 / 2006.

Copyright © ΕΛ.ΣΕ.ΚΑΤ. Designed & Developed by Serviclima Co